Industriële Geurbeheersings-systemen

Geurbeheersingssystemen: ontwerp, bouw en installatie door ons in-house, deskundige team

Van consultancy tot oplevering van turnkeyprojecten, onze expertise in geurbestrijding wordt wereldwijd erkend. Klanten als Essentia Proteins en Whitby Seafoods vertrouwen op onze ‘wieg-tot-graf’-benadering bij het ontwerp, de specificaties, de installatie en het onderhoud van hun geurbeheersingssystemen.

Onze eigen chemische en technische ingenieurs werken in veel landen en uiteenlopende sectoren nauw samen aan de ontwikkeling van integrale oplossingen voor geurproblemen.

Het probleem van industriële geuren

Productieprocessen in bedrijven zoals voedingsmiddelenfabrieken en chemische fabrieken veroorzaken geuren die zowel door medewerkers als omwonenden als hinderlijk worden ervaren. Geur is als een vervuiler geclassificeerd en voortdurende blootstelling aan een sterke geur kan leiden tot klachten en reputatieschade. Als milieu- en gezondheidsinstanties zich ermee bemoeien, kan stankoverlast leiden tot productiebeperking en, in het ergste geval, tot sluiting.

odour control system
Casus
Geurbeheersing in een omgeving waar op hoge temperaturen wordt gebakken

Een uniek geval van stankoverlast, veroorzaakt door hoge baktemperaturen en rauwe producten, leidde ertoe dat deze klant na klachten van omwonenden een mededeling van de milieu-inspectie ontving.

Met het ontwerp en de installatie van een luchtreinigingssysteem bestaande uit nat wassen, filtratie en actieve koolstof, leverden wij een kant-en-klare oplossing. Hiermee werden kleverige deeltjes, fijne sub-micronnevel en adsorptie van verontreinigende stoffen in de gasfase aangepakt. Het project omvatte dakwerkzaamheden, de ondersteunende stalen constructie en toegang, PLC-besturing en afvoer.

De stankoverlast werd opgelost en we blijven het systeem voor de klant onderhouden.

Geurbestrijdingssystemen op maat bieden een unieke oplossing voor ieder probleem

Stankoverlast is soms zeer lastig op te lossen. Afhankelijk van de oorzaak is er een reeks oplossingen beschikbaar.

De ervaring heeft ons geleerd dat geurproblemen meestal worden veroorzaakt door een combinatie van kleverige deeltjes, water en gas. Om alle oorzaken te verwijderen, is een brede aanpak nodig. Bij FEG doen we meer dan alleen maar een wasser installeren. We ontwerpen en bouwen op maat gemaakte geurbeheersingssystemen waarmee de drie oorzaken in een effectieve volgorde worden verwijderd.

De Ervaring:

 • Beheersplannen voor geurbeheersingssystemen
 • Haalbaarheidsstudie & conceptontwerp
 • Ontwerp & ontwikkeling en gedetailleerde technische ontwerpstudies
 • Inkoop, aanbesteding en leveranciersbeheer
 • Bouwbeheer & installatie op locatie
 • Ingebruikstelling, testen & verificatie
 • EPC-contracten en beheer van verplichtingen voortvloeiend uit de Richtlijn 89/391/EEG
 • Training, aftersales en onderhoud
 • Bewaken van geur & uitstoot
 • Luchtstroomdynamica en berekeningen
 • Snuffeltesten
 • Meteorologische monitoring
 • Geurdagboeken
 • Biowasfilter
 • Luchtzuiveringssystemen
 • Foto-ionisatiesystemen
 • Nevel- en doseringssystemen
 • Actieve-koolfiltersystemen
 • Chemische en gaswassers
 • Biowassers
 • Biofilters
 • Natte zuiveringssystemen
 •  

*In de Richtlijn 89/391/EEG worden minimumvoorschriften vastgelegd inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, d.w.z. elke bouwplaats waar bouw- of civieltechnische werken worden uitgevoerd, en beoogt risico’s te voorkomen door een verantwoordelijkheidsketen in te stellen die alle betrokken partijen verbindt. Ieder Europees land heeft zijn richtsnoeren voor de naleving van deze richtlijn. Hieronder staan enkele voorbeelden.

 

Land

Wetgeving

Nederland

Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 2, Artikel 5

 

België

Welzijnswet

Koninklijk Besluit d.d. 25 januari 2001

Duitsland

Baustellenverordnung – Baustell V

Frankrijk

Franse Burgerlijk Wetboek

Wetboek Bouw en Woningen

Spanje

Wetsbesluit 1627/1997

Denemarken

Wet op Gezondheid en Veiligheid op het Werk (2017)

Italië

Wetsbesluit nr. 81 d.d. 9 april 2008 (Veiligheidswet)

Noorwegen

De Bouwvoorschriften van 2009

Portugal

Wetsbesluit nr. 273/2003

 

 

Geurbeheersingstechnologieën

Diverse verbindingen – die bij een groot aantal processen vrijkomen – kunnen stankoverlast veroorzaken. Ammoniak, amines, waterstofsulfiden, aldehyden, ketonen, alcoholen, mercaptanen en vluchtige organische stoffen zijn allemaal verontreinigingen waarvan bekend is dat ze stankoverlast veroorzaken. Vaak zijn er maatwerkoplossingen nodig om ze te verwijderen.

Onze ervaren chemische, elektrische en mechanische technici begrijpen welke combinatie van oplossingen nodig is om een systeem te bouwen dat de wettelijke vereisten die voor uw bedrijf ten aanzien van veiligheid en milieu gelden, overtreft.

Wij kunnen volledige geurbeheersingssystemen ontwerpen en leveren; alle noodzakelijke leidingen, pompen, chemische doseer- en opslagsystemen, afzuigapparatuur, schoorstenen en bedieningspanelen zijn hierbij inbegrepen. We werken onder andere met natte en droge reinigingssystemen en koolstofadsorptietechnologieën.

De FEG Liquid Gas Contact Scrubber (LGC)

We konden geen gaswasser vinden die alles kon doen wat wij nodig achtten. Dus ontwierpen we onze eigen gaswasser: de Liquid Gas Contact Scrubber (LGC). Deze tweefase gaswasser verwijdert deeltjes die andere gaswassers niet kunnen verwijderen.

De LGC-gaswasser (octrooi aangevraagd) van FEG werd ontworpen om moeilijke, door voedsel veroorzaakte stankoverlast op te lossen.

Stankoverlast is doorgaans moeilijk op te lossen, omdat de oorzaak vaak in een combinatie van kleverige deeltjes, temperatuur en variabele processen ligt. In de LGC-gaswasser van FEG worden de olienevel en de stank/geur emissies gewassen.

Onze praktische en effectieve oplossing voor geurbeheersing voldoet aan de BAT-vereisten (Best Available Technique), en kan via een gemakkelijk te gebruiken interface worden bediend. Deze interface beschikt over een functie die inloggen op afstand mogelijk maakt.

In de referentiedocumenten van de EU inzake beste beschikbare technieken (BREF’s) wordt een reeks stappen beschreven die, waar mogelijk, moeten worden uitgevoerd om bij industriële activiteiten aan de criteria voor bedrijfsomstandigheden en emissies te voldoen. Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken (BBT, Best Available Techniques, BAT) zijn EU-lidstaten verplicht rekening te houden met deze documenten.

  • Brandwering – geaccepteerd door verzekeringsmaatschappijen
  • Legionellabeheersing
  • Schone kanalen na het wassen
  • Nattedeeltjeswasser
  • Microfiltratie
  • Gaswassing – actieve koolstof
  • Chemische wassing – doseersysteem
  • HMI-schermgegevens
  • Gegevensverzameling
  • Ondersteuning voor inloggen op afstand
  • Beveiligde gegevensoverdracht
  • Realtime gegevens
  • Directe technische ondersteuning
Casus
Overlast van scherpe geur in visfabriek

Deze fabrikant, die zeevis en schaal- en schelpdieren verwerkte, kreeg klachten van omwonenden. Ze hadden een systeem nodig dat de scherpe geur, veroorzaakt door hoge temperaturen en olienevel binnen het productieproces, zou verwijderen.

Ons team voerde een volledig onderzoek uit, inclusief studies en een proefopstelling van de fabriek. Het was duidelijk dat traditionele wassers niet de noodzakelijke functionaliteit hadden om de specifieke combinatie van verontreinigende stoffen in de luchtstroom aan te pakken.

Daarom ontwierpen we speciaal voor deze klant een LGC-gaswassersysteem dat de volumes, samenstelling en variatie van verontreinigende stoffen kon verwerken. We losten de stankoverlast voor onze klant op en de milieu-inspectie was tevreden met de oplossing.

WE KUNNEN OOK U HELPEN MET GEURHINDER IN UW FABRIEK